Skip to main content

Kieliprojekti pähkinänuoressa - Tietokanta / Mitä on Binogi ja Kieliprojekti - Binogi Support

Kieliprojekti pähkinänuoressa

Authors list

Kieliprojekti

Yhdessä yli 100 ruotsalaisen- , ja viiden suomalaisen kunnan kanssa sekä eri yliopistojen tunnustettujen tukijoiden kanssa työstämme Binogin tutkimus- ja kehitysprojektia,  jota kutsumme nimellä Kieliprojekti.

Kieliprojektin päämääränä on luoda tasavertainen, inspiroiva ja inklusiivinen koulu monikielisen digitaalisen opetusmateriaalin avulla.


Monia Binogin opetusvideoista voidaan käyttää YK:n globaalien kestävän kehityksen tavotteiden toteuttamiseen.


Kieliprojekti sai alkunsa vuonna 2015, jotta vasta maahan muuttaneilla opiskelijoilla olisi paremmat edellytykset yltää koulun tavoitteisiin,  oppimalla koulussa kerrattavat sisällöt omalla kotikielellään samalla kun oppilas kehitti kielitaitoaan. Pian huomattiin, että tästä hyötyi  selvästi myös muut, ei vain maahan muttaneet opiskelijat.

Suuren kysynnän tuloksena kehittyi Kieliprojekti. Tämän myötä olemme vuodesta 2015 lisänneet useita opetusaineita ja kielikäännöksiä Kieliprojektion puitteissa. Suomessa Kieliprojekti sai alkunsa vuonna 2019 ja tänä päviänä teemme yhteistyötä viiden suomalaisen kunnan sekä kahden yksityisen opetusjärjestäjän kanssa.


Haluaako kuntasi osallistua hankkeeseen ja osallistua tiedon, työkalujen ja menetelmien kehittämiseen tiedon hankkimiseksi?


Kieliprojektin hyödyt:

 • Tarjoamme kaikille kunna opiskelijoille ja opettajille täyden pääsyn koko materiaaliin 
  (sisältäen kaikki kielikäänökset) kolmen vuoden ajan.
  
  
 • Järjestämme säännöllisesti konferensseja ja muita tapahtumia. Kieliprojektin tapaamiset 
  muodostavat tärkeän verkoston, jossa rehtorisi voi vaihtaa kokemuksia muiden rehtoreiden 
  kanssa ja osallistua alueen ajankohtaiseen tutkimukseen ja kehitykseen.
  
  
 • Annamme kaikille rehtoreille mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuksen painopisteeseen ja siihen, 
  mitä uusia kieliä lisätään olemassa oleviin kieliin tulevaisuudessa.
  
  
 • Järjestämme seminaareja ja kokemustenvaihtoja kuntien ja koulujen välillä lukukauden välein, 
  joissa keräämme oppitunteja ja mukautamme projektin, menetelmän, teknologian ja sisällön kuluneen 
  lukukauden pohjalta.
  
  
Tarjoamme pääsyn hankkeen puitteissa työskenteleville tutkijoille ja asiantuntijoille.

Kunta osallistuu tähän:

Hankkeen yhteisrahoitus kolmen vuoden ajan (kunnan koon ja opiskelijamäärän mukaan)

Kunta osoittaa Binogille yhteyshenkilön, joka toimottaa vaadittavat tiedot tilien luomiseksi 
sekä auttaa koordinoimaan aloituskokouksen.