Passer au contenu principal

Meet-up med temat Globala målen - Actualités / Binogi nyheter - Binogi Support

nov. 4 2021

Meet-up med temat Globala målen

Liste des auteurs

Skolan har ett tydligt uppdrag, framskrivet i läroplanerna, att arbeta med lärande för hållbar utveckling. Med utgångspunkt i Agenda 2030 - De Globala målen - kan alla ämnen inkluderas.

Hur kan man då göra och hur kan Binogi och Språkprojektet bidra i det arbetet?

Vi har bjudit in Tomas Vågstedt från Nolaskolan i Örnsköldsvik som i många år framgångsrikt har arbetat med att integrera de Globala målen i sin undervisning. Han delar med sig av sina erfarenheter och metoder.

Sofia Demetriades, forskningssamordnare på Binogi, kommer också ge en bakgrund till Agenda 2030 och lyfta lokala och globala utmaningar och didaktiska perspektiv på hållbarhet och särskilt utgå från det fjärde globala målet ”God utbildning”.

Mats Larsnäs på Binogi presenterar avslutningsvis Binogis material kopplat till Agenda 2030 och hur vi nu utvecklar vårt läromedel så att lärare enklare kan använda vårt material i sitt viktiga arbete med att undervisa om hållbarhet i klassrummet.

Varmt välkomna till ett angeläget seminarium!


Datum: Onsdagen den 17 november, kl.16.15-17.30

Anmälan: Reservera din plats genom att klicka HÄR (Efter registrering kommer du att få en Meet inbjudan till den mejladress du har uppgett)


Program:

16:15-16:20 - Fredrik Hermansson, Customer Success Manager, hälsar välkommen!

16:20-16:45 - Sofia Demetriades inleder med att ge en bakgrund till Agenda 2030 med fokus på mål 4, God utbildning.

16:45-17:05 - Tomas Vågstedt delar med sig av sina erfarenheter av ämnesövergripande arbete med de Globala målen i fokus samt ger dig metodtips för arbetet i klassrummet.

17:05-17:10 - Frågor och svar

17:10-17:25 - Mats Larsnäs presenterar Binogis arbete med att utveckla läromedlet så att lärare och elever enklare kan använda vårt material i arbetet med de Globala målen.

17:25-17:30 - Frågor och svar