Skip to main content

Hur flyttar jag elever från en klass till en annan? - Kunskapsbas / För lärare - Binogi Support

Hur flyttar jag elever från en klass till en annan?

Authors list


Så här byter du klass på en eller flera elever samtidigt:

1. Klicka på Elever i lärardelen.

2. Välj en eller flera elever i din elevlista. Detta gör du genom att markera valfria elever.

Välj sedan vilken klass eleven går  i eller gå direkt till eleverna under klassväljaren och klicka i de elever som ska ändras. 

3. Klicka på Spara.